ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام محمد باقر (ع): دانشمندي که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
صفحه خانواده

صدور نکاح خط جهت صدور اقامت همسر دانشجو

1- نامه دفتر جهت گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوو درخواست صدور اقامت همسر دانشجو به سازمان دانشجویی
2- رضايت نامه از پدر عروس و تایید توسط امام جمعه/مسجد و تاييد و مهر وکیل در افغانستان
توجه: اگر پدر عروس فوت نموده و یا در ایران حضور ندارد، توسط عمو/ برادر عروس با مدرک هویت معتبر به سفارت افغانستان در تهران مراجعه نماید.
3- تایید و مهر رضایت نامه توسط وزارت خارجه در افغانستان
4- تایید رضایت نامه توسط سفارت افغانستان
5- گواهی 2 شاهد مدرک دار در سفارت افغانستان+1قطعه عکس از شهود+ 3قطعه عکس از از عروس و داماد
6- مبلغ 40 یورو در بانک ملی حساب ارزی
7- صدور نکاح خط طی 1هفته بعد

توجه: دانشجویانی که همسرشان دارای نوع روادید بی هستند، باید تذکره داشته باشند.