ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام محمد باقر (ع): دانشمندي که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
صدور روادید خروج دانشجوی جدید الورود

صدور روادید خروج دانشجوی جدید الورود

1- فیش به مبلغ 230،000 ریال، اداره اتباع، بانک ملی شماره 2171150206006
2- اصل گذرنامه +1 قطعه عکس 4×3
3- تکمیل فرم خروج در 1 سری
4- کپی از صفحه های عکس دار+اعتبار+آخر در 1 سری
5- گواهی اصالت گذرنامه از سفارت ممهور به تاییدیه ناجای تهران
6- برگ تردد سبز رنگ اداره اتباع استانداری
7- نامه اولیه تسویه حساب اداره اتباع استانداری
8- لیست خانواراز اداره اتباع استانداری


توجه1:دانشجو نیازبه مراجعه به ناجا در خ. رودکی ندارد.
توجه2: پس از بازگشت از افغانستان در اسرع وقت به دفتر سرپرستی مراجعه نمایید.
توجه3: 1 برگ کپی ازبرگ تردد سبزرنگ نزدخود نگه دارید.