ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
صدور روادید خروج قطعی

صدور روادید خروج قطعی

1- گواهی فراغت از تحصیل از دانشگاه مربوطه
2- مراجعه به دفتر و دریافت نامه خروج دائم برای سازمان دانشجویی
3- پس از بازگشت از تهران و مراجعه مجدد به دفتر و ارایه مدارک ذیل:
4- اصل گذرنامه
5- فیش به مبلغ 20،000 ریال، اداره اتباع، بانک ملی شماره 2171150206006
6- تکمیل فرم خروج دائم در 1 سری
7- معرفی نامه دفترجهت روادید خروج دائم به اداره اتباع
8- پس از درج مهر خروج قطعی ،دریافت گذرنامه از دفتر و خروج ظرف مهلت تعیین شده.

توجه: به تاریخ مهلت خروج دائم دقت فرمایید.جریمه تاخیر به ازا، هرروز مبلغ300،000 ریال، حساب 2171159005004 اداره اتباع ، بانک ملی.