ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام محمد باقر (ع): چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاک و بي گناه از يکديگر جدا مي شوند .
صفحه خروجی

صدور روادید خروج و مراجعت

1- اصل گذرنامه
2- فیش به مبلغ 20،000 ریال، اداره اتباع، بانک ملی شماره 2171150206006
3- تکمیل فرم خروج و مراجعت در 1 سری
4- معرفی نامه دفترجهت روادیدخروج و مراجعت به اداره اتباع

توجه1: حداقل 10 روز قبل مراجعه فرمایید.

توجه2: فقط پس از اخذ رواديد خروج، بليط تهيه فرماييد.