دفتر دانشجویان غیرایرانی استان اصفهان

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
رمز خود را فراموش کرده ام

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): از جمله بندگان آن كس پيش خدا محبوبتر است كه براي بندگان سودمندتر است .

دفتر سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی استان اصفهان

در دهکده ي جهاني امروز تبادل اطلاعات،افکار،دانش و هنر با سرعت فزاينده اي در جريان است.اهميت مراودات و ارتباطات علمي بين المللي پل ارتباط جوامع مختلف در ابعاد برون مرزي مي باشد. بنابراين هر چه فعاليت در اين زمينه وسيع تر اين ارتباطات مستحکم تر و ثمربخش تر خواهد بود.