ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام علی (ع): تکبر کردن با افراد متکبر، خود عين تواضع است.
صفحه گذرنامه

تبديل گذرنامه دانشجويي به عادی فارغ التحصیلان

1- اخذ گواهی فراغت از تحصيل از دانشگاه مربوطه
2- اخذ نامه خروج دائم از دانشگاه اصفهان برای سازمان دانشجویی
3- اخذ نامه ازسازمان دانشجويي وتحويل به ناجا +1قطعه عکس
4- تکميل 1 عدد فرم خروج +واريز مبلغ 20،000 ريال به حساب 2171150206006 بانک ملی و تحويل گذرنامه به دفتر سرپرستی جهت درج مهرخروج دائم
توجه: به تاریخ مهلت خروج دائم دقت فرمایید.جریمه تاخیر به ازا، هرروز مبلغ300،000 ریال، حساب 2171159005004 اداره اتباع ، بانک ملی
5- مراجعه به سفارت افغانستان به همراه کپی کارت والدین در موعد مقررو درخواست عريضه برای صدور گواهی تجرد و پرداخت هزينه40يورو- همراه بودن پدر/برادر بالاتر از 18سال +1قطعه عکس پدر+1قطعه عکس دانشجو+همراه داشتن 4 نفرشاهد+ 4 قطعه عکس از شهود
6- صدور گذرنامه آبی جديدويکسال تمديد اقامت از سفارت افغانستان و پرداخت هزينه35يورو در بانک ملی + تاييد گذرنامه توسط سفارت.
7- مراجعه به وزارت خارجه وتاییدگواهی تجرد(هزینه 20000تومان)
8- مراجعه به وزارت علوم و اخذ نامه برای ناجا تهران
9- مراجعه به ناجای تهران به همراه مدارک شامل: گذرنامه آبی جديد+ تاييديه گذرنامه+گذرنامه قديم+گواهی تجرد +کارت آمايش پدر و مادر+1عدد عکس و دریافت رسید
10- مراجعه به ناجای اصفهان.مدارک لازم:
مدارک مورد نیاز پلیس اصفهان برای تبدیل وضعیت (اقامت عادی)
1- فیش بانکی به مبلغ 172.000 هزار تومان به حساب اداره اتباع به شماره 2171150206006
2-گواهی تجرد ممهور به مهر ناجا وسفارت تهران (برای اتباع مجرد بالای 18 سال الزامی میباشد)
3-اجاره نامه معتبر سال جاری در استان اصفهان