ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
صفحه گذرنامه

صدور گذرنامه جديد در صورت مفقود شدن

1- مراجعه به کلانتری محل و اعلام مفقودی
2- تحویل گزارش مفقودی کلانتری به پليس مهاجرت در خ.رودکی اصفهان
3- اخذ نامه از پليس مهاجرت اصفهان و مراجعه به ناجای تهران
4- اخذ نامه از وزارت امور خارجه همراه با کپی گذرنامه مفقود شده و مراجعه به سفارت کشورمتبوع
5- پرداخت مبلغ35 يورو جهت اخذ گذرنامه جديد به سفارت کشور متبوع
6- تحویل رسید ناجا تهران به ناجای اصفهان+گذرنامه جدید
7- تحویل گذرنامه جدید پس از 10 روز از ناجا اصفهانتوجه:همراه داشتن کپی گذرنامه مفقود شده در تمامی مراحل الزامی است.