ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام علی (ع): تکبر کردن با افراد متکبر، خود عين تواضع است.
صفحه گذرنامه

صدور گذرنامه فرزند و گواهی تولد

1- اخذ گواهی تولد از بیمارستان
2- مراجعه به اداره ثبت احوال منطقه 5 اصفهان-خ.حکیم نظامی+پرداخت 50،000ریال و دریافت نامه گواهی تولد
3-مراجعه به پلیس خ.رودکی و تحویل مدارک
4-پس از 20 روز مراجعه مجدد به پلیس و اخذ نامه تاییدیه تولد فرزند در اصفهان
5-اخذ نامه درخواست صدور اقامت فرزند از دفتر سرپرستی دانشجویان خارجی اصفهان
6- مراجعه به اداره ثبت احوال کل کشور-حسن آباد تهران
7-ترجمه گواهی تولد به عربی(مخصوص دانشجویان عرب زبان) دردارالترجمه رسمی درخ.انقلاب تهران-700،000ریال
8- تایید ترجمه در دادگستری تهران- 100،000ریال
9- تایید ترجمه در وزارت امور خارجه تهران
توجه1:دارالترجمه می تواند مراحل 4، 5 و 6 را انجام دهد.
10-تحویل گواهی تولد+ترجمه به سفارت جهت ثبت فرزند30 دلاروجهت صدورگذرنامه 400 دلار
11-اتباع افغانی می توانند فرزند خود را در گذرنامه مادراضافه نمایند و یا گذرنامه جدید الکترونیکی دریافت نمایند.(البته بستگی به قوانین سفارت کشورمتبوع دارد).
12- تایید اصالت گذرنامه سفارت ازامور خارجه و ناجا تهران
توجه2: تایید گواهی تولد توسط امورخارجه+دادگستری شهر محل تولد
13- درخواست صدور اقامت فرزند درسازمان دانشجویی تهران با همراه داشتن نامه اصفهان

echo "
"