ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام محمد باقر (ع): دانشمندي که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
صفحه گواهينامه رانندگی

صدور گواهينامه رانندگی

1- اخذ معرفی نامه از دفتر سرپرستی دانشجويان خارجی
2- واریز مبلغ 50،000 ریال به حساب 2171150214004 بانک ملی +1قطعه عکس+کپی از صفحه های عکس دار+اقامت گذرنامه
3- اخذ فرم انگشت نگاری و مراجعه به قسمت تشخیص هویت اداره آگاهی در خ.قائمیه
4- اخذ فرم از اداره آگاهی و مراجعه مجدد به اداره اتباع
5- تحویل مدارک به همراه معرفی نامه دانشگاه
6- ارسال مدارک به ناجا تهران توسط اداره اتباع
7- پس از 1 ماه مراجعه به اداره اتباع و دریافت پاسخ
توجه: صدور معرفی نامه توسط دفتر سرپرستی منوط به مقررات اعلام شده توسط ناجا می باشد.