ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام علی (ع): تکبر کردن با افراد متکبر، خود عين تواضع است.
صفحه اطلاعات ضروری

آدرس های موردنياز در اصفهان

1- دفتر سرپرستی دانشجویان خارجی:ميدان آزادی- دانشگاه اصفهان- دانشکده بهداشت36690414-36690464-031

2- اداره اتباع- پلیس: چهار راه ارتش- خ. رودکی 2184575

3-اداره اتباع- استانداری:دروازه دولت- خ.طیب 32357380

4- ستاد دانشگاه پيام نور اصفهان: بزرگراه شهید خرازی- ابتدای خ.شهیدان غربی 3370009-031 فاکس: 3381642

5- وزارت امور خارجه اصفهان: خ. شمس آبادی

6- آموزش وپرورش کل استان اصفهان:خ.هشت بهشت غربی

7- دفترکمیساریای سازمان ملل: میدان دانشگاه صنعتی-جنب شهرک بختیار دشت- 33804870 -031

8- اداره ثبت احوال(گواهی تولد):منطقه5 اصفهان-خ.حکیم نظامی

9- اردوگاه اتباع و مهاجرین: میدان دانشگاه صنعتی-33864242