ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام محمد باقر (ع): دانشمندي که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
صفحه اطلاعات ضروری

برخی اطلاعات ضروری و مورد نیاز

1- گواهی اشتغال به تحصیل دنشگاه های پيام نور ضروری است به تایید ستاد دانشگاه پیام نور اصفهان برسد.

2- متولدین ایران جهت صدور اقامت اولیه لازم است فرم استشهاد محلی را پس ازامضاء و اثرانگشت 3گواه به تایید مسجد یا شورای محل برسانند و سپس به همراه سایر مدارک به سازمان دانشجویی تهران تحویل دهند.

3- جهت صدور روادید خروج و مراجعت بایستی 15 روزقبل مدارک لازم را به دفترسرپرستی دانشجویان خارجی تحويل دهید.

4- جهت تمدید اعتبار/اقامت بایستی 30 روز قبل مدارک لازم را به دفترسرپرستی دانشجویان خارجی تحویل دهید.

5- دانشجویان غیرایرانی در صورت گذراندن حداکثر دو نیمسال تحصیلی، یکبار مجاز به تغییر رشته تحصیلی به رشته غیرمرتبط بوده و یا می توانند مجددا" در آزمون های سراسری ورودی دانشگاه ها شرکت نمایند ودر صورت گذراندن بالاتر از دو نیمسال، تغییر رشته به رشته غیرمرتبط ممنوع است. دانشجویان به شرطی مجاز به تغییر رشته تحصیلی می باشند که با توجه به سقف سنوات تحصیل (کارشناسی حداکثر 5سال و کارشناسی ارشد3 سال ) فارغ التحصيل شوند.

6- دانشجو ملزم به پیگیری امورکنسولی (اخذ گذرنامه و روادید و اقامت تحصیلی) تا پایان نیمسال اول تحصیلی خود می باشد.

7- دانشجو موظف است براساس تاریخ خروجی که پلیس در گذرنامه درج می نماید از کشور خارج و درموقع مقررمراجعه نماید.

8- دانشجویان ازکشورهایی که لغو روادید با ج.ا.ا. دارند، نیاز به اخذ ویزا ندارند و صرفا" با مهر ورود پلیس وارد کشور شوند. سوریه 90 روز و لبنان 30 روز حداکثر پس از ورود باید به دفتر سرپرستی مراجعه نمایند.
توجه: اگر اقامت در خارج از کشور بیش از 3 ماه طول بکشد:
الف- اگر قبل از پایان اقامت مراجعه نماید،بایستی مجددا" درخواست پروانه اقامت داده و پلیس تا انقضا، اقامت قبلی مجددا" اقامت جدید صادر می نماید.
ب- اگر بعد از پایان اقامت مراجعه نماید،بایستی با ویزای جدید وارد کشور شود و از تاریخ انقضا، ویزا اقامت جدید صادر می شود.

9- تحویل دانشنامه به دانش آموختگان و یا ریز نمرات به دانشجویان اخراجی و انصرافی در صورت اخذ خروج قطعی آنان از کشور انجام می پذیرد.

10- کلیه دانشجویان غیرایرانی ورودی آزمونهای سراسری در دوره های روزانه ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی به میزان حداکثر 80درصد دوره های نوبت دوم می باشند.

11- دانشجویان اعم از پذیرش آزاد و ورودی آزمون های سراسری در صورت انصراف و اخراج آموزشی فقط یکبار مجاز به شرکت مجدد درآزمون های ورودی و یا پذیرش آزاد می باشند.

12- دانش آموخته غیرایرانی یک نیمسال تحصیلی فرصت دارد تا امورکنسولی مربوط به اخذ خروج قطعی را انجام دهد.

13- دانشجویان پذیرش آزاد(غیربورسیه) طی اخذ موافقت دانشگاه مقصد وطبق مقررات آموزشی می توانند انتقال یا میهمان گردند.

14- درخواست اضافه نمودن همراه فرزند در گذرنامه زن نیاز به تایید حضانت نامه توسط سفارت کشور متبوع دارد.

15- دانشجویان دانشگاه پیام نور/ آزاد جهت انتقالی به دانشگاه های پیام نور/آزاد درخارج از کشور بايد مراحل ذیل را طی نماید:
-درخواست انتقالی به دانشگاه محل تحصیل و موافقت آن.
-ارسال نامه موافقت به ستاد پیام نور مرکز در اصفهان
-ارسال نامه موافقت به اداره مرکزی بین الملل در تهران02123322419و02122458298
-ارسال نامه مرکز بین الملل به دانشگاه برون مرزی موردنظر.
-در صورت موافقت دانشگاه برون مرزی، پاسخ نامه به مرکز بین الملل در تهران

16-درصورتیکه مرد وزن دانشجو هستندومرد زودتر از همسرفارغ التحصیل گردد، بایستی مرد خروج دائم گرفته و سپس با ویزای عادی 90 روزه وارد شود و سپس حداکثر طی 2مرحله 90 روزه تمدید روادید نماید.

17- مناطق ممنوعه برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی دراستان اصفهان عبارتند از:نطنز-فریدن-فریدون شهر-سمیرم-چادگان-خوانسار-دهاقان-نائین-گلپایگان-خوروبیابانک-اردستان و بخش ابوزید ازشهرستان آران وبیدگل.

18- درخواست صدور روادید واقامت توسط دانشجو فقط برای همسروفرزندان امکان پذیراست.

19- درصورت پذیرش میهمان(دائم) به استان دیگرضروری است مراحل خروج بین شهری انجام شود.

20- دانشجویان پس از اخذ ویزای تحصیلی ج.ا.ا. در کشور متبوع خود ومراجعت به ایران سریعا" جهت صدور اقامت به دفتر سرپرستی مراجعه نمایند.

21- پس ازفراغت از تحصیل و انجام مراحل اداری،تبدیل وضعیت براساس اقامت قبلی درگذرنامه انجام می گیرد.
22- اعطاء دانشنامه منوط به اخذ روادید خروج قطعی و دریافت نامه از دفتر سرپرستی می باشد.

23- پذیرفته شدگان مقاطع تحصیلی بالاتر با ارائه گواهی پذیرش از دانشگاه مقصد می توانند دانشنامه مقطع تحصیلی قبلی خود را دریافت نمایند.