ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام محمد باقر (ع): دانشمندي که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
صفحه اقامت

تمدید روادید 1 ماهه/3ماهه همسر/ فرزند دانشجو

1- فیش به مبلغ 345،000ریال 1 ماهه و 800،000 ریال برای بیش از1 ماه، اداره اتباع، بانک ملی 2171150206006
توجه1: درصورت داشتن روادید تحصیلی فیش به مبلغ 45،000 ریال واریزشود.
2- اصل گذرنامه+پوشه
3-1 قطعه عکس 4×3
4- تکمیل فرم تمدید روادید 1سری
5- کپی از صفحه های عکس دار+اقامت+روادید در 1 سری
6- معرفی نامه دفترجهت تمدید روادید به اداره اتباع
توجه2: روادید از تاريخ انقضاء به مدت حداکثر 6 ماه تمدید می شود و درصورت درخواست مدت بیشتراز6ماه مجوز ناجا نهران لازم است.
توجه3: برای درخواست تمدید روادید همسر(مرد) دانشجوی زن نکاح خط ومدارک فوق الزامی است.