ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
صفحه اقامت

انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید

توجه1:افرادی که اقدام به اخذ گذرنامه جدید می نمایند:
الف- اگر از سفارت کشور متبوع خود در ایران اقدام به اخذ گذرنامه نموده، باید گواهی صدور آن را از سفارت اخذ و به تایید پلیس ناجای تهران برساند.
ب- اگر از کشور خود اقدام به اخذ گذرنامه نموده، باید با اخذ ویزای جدید بر روی گذرنامه جدید وارد کشور شود
توجه2: هنگام ورود به کشور ضروری است مهر پلیس فرودگاه در گذرنامه جدید درج گردد.
تنها در موارد فوق اقامت از گذرنامه قدیمی به گذرنامه جدید انتقال داده می شود.
1- مراجعه به دفترو دریافت نامه برای سازمان دانشجویی
2- تاییدیه گذرنامه جدید توسط سفارت کشورمتبوع+ناجا تهران
3- ارسال نامه ناجای تهران به ناجای اصفهان
4- پس از مراجعت از تهران تحویل مدارک ذیل به دفتر:
- اصل گذرنامه
- تکمیل فرم تمدید اقامت در 1 سری
- فیش به مبلغ 200،000 ریال، شماره 2171150206006
- معرفی نامه دفتر جهت انتقال وتمدید اقامت به اداره اتباع